Het domein bestec.nl is te koop,
   reactie naar 
ikhebinteresse@bestec.nl

   The domain bestec.nl is for sale,
   reaction to ikhebinteresse@bestec.nl